Akt notarialny podpisany

31 sierpnia br., Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Krzysztof Dereziński, burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno oraz Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński, podpisali w obecności notariusza, akt notarialny dotyczący sprzedaży powiatowych nieruchomości Gminie Trzemeszno.

Podpisanie aktu było konsekwencją porozumienia ws. powierzenia Gminie Trzemeszno zadania publicznego – prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, uroczyście zawartego między samorządami 21 sierpnia br.