Szkolenie „Inicjatywa JEREMIE – pożyczki na rozwój firm”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie zaprasza na bezpłatne szkolenia pt.: „Inicjatywa JEREMIE – pożyczki na rozwój firm”. Szkolenia odbędą się w Gnieźnie (dla powiatu gnieźnieńskiego i wągrowieckiego) oraz we Wrześni (dla powiatu wrzesińskiego i słupeckiego).

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji o możliwościach wsparcia dla firm w postaci pożyczek, na realizację projektów inwestycyjnych, np.: W trakcie szkolenia zaplanowano również warsztaty z zakresu przygotowania wniosku. Omówiona zostanie także oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Terminy i miejsce szkoleń: W celu wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres:
j.jastrzebska@powiat-gniezno.pl, lub gniezno.fe@wielkopolskie.pl.
Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Do pobrania: Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020