Uczciliśmy pamięć ofiar 17 września

W miniony czwartek, 17 września br., w Parku Miejskim im. gen. Wł. Andersa odbyły się uroczystości związane z 76. rocznicą napaści sowieckiej na Polskę. Obchody zorganizował samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego.

Uroczystości rozpoczęła Msza święta w Kościele Garnizonowym w Gnieźnie, której przewodniczył ks. płk Piotr Gibasiewicz. Podczas drugiej części obchodów, okolicznościowe przemówienie w imieniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego wygłosił Robert Gaweł, który mówił miedzy innymi, iż każdy powinien zabiegać o to, aby kolejne pokolenia Polaków nie musiały już nigdy budować pomników i obelisków upamiętniających ofiary wojen i konfliktów zbrojnych w Polsce i Europie. Apel poległych odczytał mjr Grzegorz Schmidt. Uroczystości zakończono złożeniem wiązanek oraz wspólnym odśpiewaniem Roty.

W rocznicowych obchodach uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele służb, inspekcji i straży, duchowni, reprezentacje uczelni, szkół, stowarzyszeń, towarzystw i organizacji kombatanckich, harcerze, a także rodziny gnieźnieńskich policjantów, którzy zginęli w 1940 roku w Twerze oraz mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego.