Kondolencje

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Rada Powiatu Gnieźnieńskiego pragną złożyć
Panu Krzysztofowi Ostrowskiemu


Radnemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
Beata Tarczyńska
Starosta Gnieźnieński
Dariusz Igliński
Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego