Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiat przygotowany na wypadek wystąpienia zagrożeń

Atak terrorystyczny, huragan, wyciek z cysterny samochodowej niebezpiecznych środków chemicznych - to nieliczne przykłady z wielu możliwych zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie powiatu. Władze Powiatu Gnieźnieńskiego są jednak na takie sytuacje przygotowane.
W Starostwie. na bazie Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia działa CZK - Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego wraz z grupami roboczymi o charakterze stałym i czasowym. Szefem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego jest Starosta Gnieźnieński.

Centrum Zarządzania Kryzysowego posiada na wyposażeniu urządzenie radiowe z bezpośrednim łączem z Ośrodkiem Kierowania Wojewody. Ponadto posiada notebooka wraz z telefonem komórkowym, który umożliwia połączenie poprzez GPRS z WZK w Poznaniu oraz z gminami Powiatu Gnieźnieńskiego.

Procedury postępowania w przypadku wszelkich zagrożeń są opracowane w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego. Są nimi:

 1. Procedura postępowania w przypadku ostrzeżenia o ekstremalnych warunkach meteorologicznych;
 2. Procedura w przypadku zagrożeń nadzwyczajnych;
 3. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej;
 4. Ogólna procedura reagowania kryzysowego;
 5. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej - katastrofa naturalna - opady atmosferyczne;
 6. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - katastrofa naturalna - ekstremalne temperatury - susza;
 7. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - katastrofa naturalna - silne wiatry;
 8. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - katastrofa drogowa;
 9. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - awaria chemiczna;
 10. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - katastrofa naturalna - zagrożenie pożarowe;
 11. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - katastrofa budowlana;
 12. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - niebezpieczna choroba zakaźna ludzi;
 13. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - zagrożenie bioterroryzmem;
 14. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - protesty społeczne;
 15. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - akty terroru;
 16. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - podejrzenie i wystąpienie wścieklizny;
 17. Procedura postępowania w sytuacji kryzysowe - choroby zakaźne zwierząt.

Realizując przyjęte w/w procedury Starosta Jacek Kowalski podpisał z lokalnymi rozgłośniami radiowymi i telewizją stosowne porozumienia o sposobie nagłego przekazywania informacji o występujących zagrożeniach.

Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego istnieje realne zagrożenie skażenia chemicznego poprzez niekontrolowane wyzwolenie się niebezpiecznych środków chemicznych (NSCh) w wypadku awarii w zakładach pracy, które w procesie technologicznym wykorzystują NSCh oraz w czasie transportu NSCh do tych zakładów. Potencjalne zagrożenie stwarzają cysterny samochodowe przewożące NSCh oraz pojazdy przewożące butle i inne pojemniki, które mogą ulec wypadkowi w czasie transportu, a także obiekty - zakłady pracy posiadające niebezpieczne środki chemiczne. Obiektem - zakładem pracy na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, szczególnego ryzyka jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "DYNEA" w Trzemesznie, która stosuje w swej produkcji niebezpieczne środki w postaci: trójetyloamina TEA, fenol, formalina oraz woda amoniakalna i ług sodowy.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
Marek Kosmala

zdjęcie pobrano ze strony www.straz.powiat-gniezno.pl2005-08-19
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21412116

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno