Nagrody starosty dla nauczycieli

Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński oraz członkowie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Jerzy Berlik, Monika Twardowska oraz Robert Gaweł spotkali się z dyrekcją,

nauczycielami i pracownikami administracyjnymi szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński.

Okazją do uroczystego spotkania był obchodzony w Polsce od 1972 roku, tradycyjnie w październiku, Dzień Edukacji Narodowej.

Na okoliczność swojego święta podziękowania i nagrody z rąk przedstawicieli Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego otrzymało 62 pedagogów, w tym także dyrektorów szkół.

- Każdego roku w październiku świętujemy kolejną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w Polsce, jak i co warte podkreślenia, w całej Europie organu władzy oświatowej – mówiła Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. - To właściwy moment, aby podziękować wszystkim nauczycielom i pedagogom, dyrekcji oraz pracownikom administracji za ich codzienny trud. Podziękować za zaangażowanie i za osiągnięcia w wymiarze dydaktycznym oraz wychowawczym, które wspólnie z nimi i dzięki nim, osiągają uczniowie szkół na terenie powiatu gnieźnieńskiego – zaznaczyła B. Tarczyńska.