Rozstrzygnięto konkurs radiowy

Na antenie Radia Gniezno, 17 listopada br., odbył się ekologiczno-przyrodniczy konkurs radiowy, realizowany w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

pn. „Podnoszenie świadomości ekologicznej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą”. - Konkurs uświetniła audycja dotycząca szeroko rozumianej ochrony środowiska mówi Magdalena Musiałowicz – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. - Poruszane zagadnienia dotyczyły akcji likwidacji wyrobów zawierających azbest, konserwacji urządzeń melioracji wodnych, uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych na propagowanie edukacji ekologicznej oraz ciekawych przyrodniczo miejsc powiatu – dodaje M. Musiałowicz.

Na osoby biorące udział w konkursie czekały atrakcyjne nagrody m.in. aparat cyfrowy, słuchawki bezprzewodowe, odtwarzacze MP4 i MP3 oraz drobny sprzęt komputerowy. Uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpiło 27 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Zwycięzcom: Annie Sakiewa, Annie Pajewskiej, Agacie Olszewskiej, Bartoszowi Lato oraz Adamowi Darulowi gratulowali Monika Twardowska, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Magdalena Musiałowicz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska oraz Marcin Makohoński, dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji.

Audycja radiowa z całą pewnością dostarczyła sporej porcji emocji uczestnikom konkursu. Pozwoliła także zaprezentować słuchaczom lokalnej rozgłośni zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w zakresie ochrony środowiska.