Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiat wspiera rolników

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego zwróciła się z oficjalnym apelem do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie kroków przeciwdziałających praktykom obniżania cen żywca wieprzowego.

Apel będący odpowiedzią na sygnały napływające od organizacji rolniczych z terenu powiatu gnieźnieńskiego oraz członków Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego podjęto podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się 26 listopada br.

- Na terenie powiatu gnieźnieńskiego funkcjonuje przeszło 1700 gospodarstw rolnych, które trudnią się hodowlą trzody chlewnej – mówi Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński. – Dalszy spadek cen na rynku skupu żywca w niedalekiej przyszłości może doprowadzić do załamania się, a w konsekwencji wygaszenia produkcji przez naszych rolników. Zarząd i radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego podjęli decyzję o interwencji i wystosowaniu apelu o natychmiastowe i zdecydowane działania w tym obszarze do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasi rolnicy i ich rodziny nie mogą bać się o swoją przyszłość – zaznacza wicestarosta J. Berlik.

Wystosowany podczas ostatniej sesji Rady Powiatu apel to nie jedyne działanie samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego zmierzające do poprawy sytuacji rolnictwa w regionie. 24 listopada br. w gnieźnieńskim Starostwie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone ryzyku wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Poza członkami zespołu w spotkaniu uczestniczyli burmistrzowie, wójtowie, pracownicy gmin realizujący zadania zarządzania kryzysowego oraz przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej i Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

- Podczas spotkania szczególny nacisk położyliśmy na omówienie procedury postępowania na wypadek wystąpienia ASF – informuje Jerzy Berlik. - W przypadku wykrycia afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gnieźnieńskiego, duża częśc jego obszaru zostałaby objęta zagrożeniem. Dlatego właśnie najważniejszym celem jest prewencja i likwidacja ognisk zakażenia, aby w przypadku pojawienia się takich źródeł wyeliminować możliwość ich rozprzestrzeniania – dodaje wicestarosta gnieźnieński.2015-12-02
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21370038

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno