NADZWYCZAJNA XVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

W związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 lipca 2015 r. zwołuję nadzwyczajną XVI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,

która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


Porządek obrad nadzwyczajnej XVI sesji Rady Powiatu
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2015-2028;
  2. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015.
 5. Zamknięcie sesji.
 6. Przewodniczący Rady Powiatu

  Dariusz Igliński


  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.