Kondolencje

Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O PRZEDWCZESNEJ ŚMIERCI


KRZYSZTOFA SZKUDLARKA


wieloletniego Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo


Rodzinie, bliskim oraz współpracownikom
składamy wyrazy głębokiego współczucia


Beata Tarczyńska
Starosta Gnieźnieński
Dariusz Igliński
Przewodniczący Rady
Powiatu Gnieźnieńskiego