Nadzwyczajna XVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zmianami)

w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 18 stycznia 2016 r. (data wpływu do Biura Rady 19.01.2016 r.) zwołuję nadzwyczajną XVIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2016 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad nadzwyczajnej XVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028,
  • Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016.
 5. Przedstawienie sprawozdania Starosty Gnieźnieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.
 6. Zamknięcie sesji.


 7. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

  Tadeusz Pietrzak


  Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.