Strona główna Mapa serwisu Kontakt
    Ostrzeżenie - przymrozki 21.04.2017r.     Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Niemal 7 mln zł dla Szlaku Piastowskiego

Już niebawem nowo przebudowany Szlak Piastowski zostanie w profesjonalny sposób oznakowany turystycznie. Zostaną również zmodernizowane wybrane obiekty szlaku, powstaną nowe atrakcje,

zostanie przeprowadzona kompleksowa promocja tego wizerunkowego produktu Wielkopolski. Środki na realizację powyższych działań będą pochodziły z Unii Europejskiej oraz z samorządu województwa wielkopolskiego.

Oznakowanie turystyczne, obok nowej strony internetowej, będzie jednym z dwóch materialnych efektów zmian, które dokonały się w ostatnich latach na Szlaku Piastowskim. W momencie pojawienia się tablic informacyjnych przy obiektach oraz znaków przy drogach szlak zacznie być identyfikowany nie tylko przez osoby, które uczyniły go swoim celem podróży, ale również (a może nawet i przede wszystkim) przez osoby podróżujące po województwie wielkopolskim. Wielokrotne zetknięcie się z informacją o szlaku, ma wpłynąć na wytworzenie w świadomości osób podróżujących, że przez teren Wielkopolski przebiega szlak o cennych walorach kulturowych dla narodu polskiego.

Decyzję o przekazaniu dodatkowej składki dla WOT w celu realizacji konkretnego działania, czyli oznakowania szlaku, podjął Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na prośbę Zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Tym sposobem, zostały zapisane odpowiednie środki w Wieloletnim Planie Finansowym samorządu województwa wielkopolskiego w kwocie 600 tys. zł. w roku 2016 oraz 600 tys. zł. w roku 2017. Z uwagi na przypadający w roku 2016 jubileusz 1050-lecia chrztu Polski w pierwszym roku zostanie oznakowana trasa wschód – zachód od Lubinia przez Gniezno, Trzemeszno do granicy województwa, natomiast w roku następnym trasa północ - południe od Wągrowca przez Gniezno do Kalisza.

Wstępnie oszacowano ustawienie na drogach krajowych, wojewódzkich, ekspresowych łącznie ok. 122 szt. tablic E22 tj. ok. 78 szt. tablic E22A, ok. 30 szt. tablic E22B oraz ok. 14 szt. tablic E22C. Ponadto w ramach realizowanego projektu planuje się oznakowanie 22 obiektów gwarantowanych na Szlaku Piastowskim (nie zakłada się póki co oznakowania obiektów aspirujących).

Na chwilę obecną została przeprowadzona inwentaryzacja odcinka wschód - zachód poprzez wstępne oznaczenie typowanych punktów śladami GPS. Szczegółowa ilość oraz ostateczne miejsca wytypowane do zamontowania znaków może być różna od tych wstępnie oszacowanych.

Szlak Piastowski otrzyma również środki z Unii Europejskiej. Wielkopolska Organizacja Turystyczna otrzymała rekomendację Zarządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu w ramach Poddziałania 4.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”. Wartość projektu wynosi ponad 5,6 mln zł, z czego ponad 4,5 mln zł. będzie pochodziło ze środków UE. Realizację projektu zaplanowano od roku 2016 do roku 2019.

Przedmiotem projektu są szeroko rozumiane działania mające na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój wizerunkowego produktu markowego turystyki kulturowej Wielkopolski, jakim jest Szlak Piastowski.

W odpowiedzi na warunki regulaminowe konkursu, Wielkopolska Organizacja Turystyczna zaprosiła do wspólnej realizacji projektu samorządy lokalne leżące na szlaku. W odpowiedzi na apel WOT, jej partnerami projektowymi zostały następujące jst: Gmina Dominowo, Gmina Pyzdry, Miasto Gniezno, Miasto Konin oraz Gmina Pobiedziska. Wnioskodawcą i liderem projektu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna.

Partnerzy WOT będą realizowali zadania o charakterze infrastrukturalnym. Gmina Dominowo zgłosiła przeprowadzenie koniecznych prac modernizacyjnych odnoszących się do Kościoła Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Gieczu w zakresie ochrony i właściwej ekspozycji reliktów starszej świątyni - konserwacji reliktów starszego kościoła, zamontowanie odpowiednich urządzeń wentylujących, a także poprawy otoczenia kościoła.

Z kolei Gmina Pyzdry zaplanowała stworzenie stałej ekspozycji związanej ze Szlakiem Piastowskim i początkami Państwa Polskiego w zabytkowym Drewnianym Domu Podcieniowym z II połowy XVIII wieku. Zabytek ma zostać również poddany koniecznym pracom remontowo – adaptacyjnym.

Miasto Gniezno postawiło na stworzenie Traktu Królewskiego – miejskiego szlaku turystycznego łączącego najważniejsze zabytki Szlaku Piastowskiego w Gnieźnie. Koncepcja Traktu Królewskiego zakłada poprowadzenie trasy koliście od Muzeum Początków Państwa Polskiego poprzez m.in. Plac św. Wojciecha, Wzgórze Lecha, kościół św. Jana, klasztor oo. Franciszkanów, Rynek, Wzgórze Zbarskie, Gnieźninek, Fara. Trasa Traktu Królewskiego ma zostać profesjonalnie oznakowana i wyposażona w system informacji na temat znajdujących się na trasie zabytków oraz nawiązujących do historii Gniezna jako siedziby władców i Pierwszej Stolicy Polski.

Miasto Konin postanowiło zadbać o najstarszy XII w. znak drogowy w Europie, poza granicami dawnego imperium rzymskiego - Słup Koniński. Ma zostać w odpowiedni sposób zagospodarowane otoczenie słupa związane z jego wyeksponowaniem, obiekt ma zostać zabezpieczony przez działaniami warunków atmosferycznych oraz przed ewentualnymi aktami wandalizmu.

Gmina Pobiedziska przeprowadzi gruntowną modernizację Skansenu Miniatur Szlaku Piastowskiego. Powiększony ma zostać teren skansenu w celu wydzielenia odrębnego obszaru dla makiet obiektów nie związanych ze Szlakiem Piastowskim i głównego obszaru dla makiet obiektów znajdujących się na obecnym Szlaku Piastowskim. Zakłada się również stworzenie całkowicie nowych makiet obiektów, które znalazły się na Szlaku Piastowskim w jego aktualnym przebiegu. Obiekt ma zostać ponadto przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także planuje się zakup przewodników audio, które będą posiadały kilka wersji językowych.

Wielkopolska Organizacja Turystyczna oprócz koordynowania całością projektu będzie również realizowała komponent projektu obejmujący kompleksową promocję Szlaku Piastowskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obiekty, które zostały zmodernizowane w ramach realizacji niniejszego projektu. Działania w sferze promocji planuje się przeprowadzić na rynku krajowym. Przewidywane grupy docelowe na rynku krajowym stanowić będą mieszkańcy Wielkopolski, województw ościennych oraz dużych miast i aglomeracji Polski.


2016-02-11
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt wspierania biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 23-04-2017 r.    Licznik Odwiedzin18483065

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno