Strona główna Mapa serwisu Kontakt
                  W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powstała Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”

 W dniu 21 lutego br. z inicjatywy Powiatu Gnieźnieńskiego odbyło się spotkanie członków założycieli Lokalnej Organizacji Turystycznej Szlaku Piastowskiego.
Na listę założycieli LOT wpisało się 26 podmiotów, wśród których są samorządy, podmioty komercyjne i organizacje z tzw. sektora non profit oraz osoby fizyczne. Członkowie założyciele przyjęli również nazwę dla Stowarzyszenia – Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski”. Siedzibą dla nowo powołanej organizacji ma być Gniezno.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji, która zostanie przekazana wraz z wnioskiem o rejestrację do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej w osobach Andrzej Kozłowski – Prezes oraz Rafał Szmytke – Dyrektor Departamentu Promocji, a także przedstawiciele samorządu województwa wielkopolskiego: Ewa Przydrożny z Wielkopolskiego Ośrodka Promocji i Informacji oraz Andrzej Kaleniewicz z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Zaproszenie do udziału w Stowarzyszeniu zostało skierowane do samorządów, podmiotów prawnych związanych z branżą turystyczną oraz osób fizycznych. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła stosowną uchwałę wyrażającą chęć przystąpienia do takiego stowarzyszenia już we wrześniu 2002 roku.

Podstawą prawną powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej są: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

Głównymi zadaniami, którymi zajmie się Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski są:

  1. integracja społeczności lokalnej
  2. tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych
  3. promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych
  4. gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych

Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane wstąpieniem do organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” mogą uzyskać więcej informacji w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie pod numerami tel. 424 07 22 / 21 lub poprzez pocztę e-mailową wysyłając zapytanie na adres: promocja@powiat-gniezno.pl2003-03-18
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 19-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20698062

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno