Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XX Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 roku o godz. 1300 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

XX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI 25 lutego 2016 roku Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2015.
 10. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie za rok 2015.
 11. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015.
 12. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2015.
 13. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie na temat bieżącej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2015 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński za 2015 r.
 16. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2015:
  • Komisja Rewizyjna,
  • Komisja Finansowa,
  • Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,
  • Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,
  • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
  • Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr VI/33/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie
  • Uchwała w sprawie: wyznaczenia osoby reprezentującej Radę Powiatu Gnieźnieńskiego w Radzie Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
  • Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 19. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 20. Wolne głosy i informacje.
 21. Zamknięcie sesji.


 22. Przewodniczący Rady Powiatu

  Dariusz Igliński


  2016-02-12
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21417975

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno