Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

W dniu 29 września 2005 r. o godz. 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Wybór Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 8. Zatwierdzenie wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku.
 9. Polityka Powiatu w zakresie kultury i sportu.
 10. Realizacja socjalnego wspomagania uczniów i studentów.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • w sprawie: zmiany uchwały nr X/62/1999 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 sierpnia 1999roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej ze zmianami;
  • w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotom prowadzącym niepubliczne szkoły i placówki oświatowe;
  • w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się dodatkowe środki Przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Cieszkowskiego stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Cieszkowskiego stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Witkowie przy ulicy Warszawskiej stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Sejmiku Województwa Wielkopolskiego;
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/67/2003r. dotyczącej budowy drogi powiatowej Kamionek-Imiołki-Skrzetuszewo;
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/205/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przekazania realizacji inwestycji: modernizacja drogi powiatowej Kamionek-Imiołki-Skrzetuszewo Gminie Kiszkowo;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na modernizację infrastruktury komunikacyjnej (nawierzchni) przed budynkiem Muzeum Początków Państwa Polskiego przez Powiat Gnieźnieński i zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Województwem Wielkopolskim;
  • w sprawie: wymiany kotłowni węglowej na gazową, docieplenie ścian, stropodachów i rurociągów ciepłowniczych w budynkach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie;
  • w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
  • w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu dot. Programu Integracji i Reintegracji Zawodowej Kobiet - "Metamorfoza".
 12. Interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jerzy Nadoliński2005-09-20
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21374380

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno