Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na XXI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 31 marca 2016 roku o godz. 13:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


XXI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
31 marca 2016 roku
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2015 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za 2015 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • Uchwała w sprawie: uchwalenie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2016-2018.
  • Uchwała w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Uchwała w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Gniezno, dnia 18 marca 2016r.
  • Uchwała w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie oraz Kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (II) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  • Uchwała w sprawie: przekazania Miastu Gniezno zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Gniezna.
  • Uchwała w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego w formie obwieszczenia.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.
     Z poważaniem
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Dariusz Igliński


2016-03-18
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21420568

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno