W ZSP 2 będą korzystać z wiedzy strażaków

Współpraca Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w celu popularyzowania wiedzy i

umiejętności z zakresu pożarnictwa oraz kształtowania postaw obywatelskich, jest przedmiotem podpisanego przez obie jednostki porozumienia. Sygnatariuszami dokumentu podpisanego 18 marca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie są Marek Jóźwiak, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz mł. bryg. Jacek Michalak Komendant Powiatowy PSP w Gnieźnie. Treść porozumienia przewiduje między innymi organizację nauczania w technikum kształcącym w zawodzie „Technik pojazdów samochodowych – klasa służb mundurowych”. Dzięki temu uczniowie w ramach lekcji i szkoleń będą mogli korzystać z fachowej wiedzy i porad funkcjonariuszy PSP w Gnieźnie. Szkole udostępniony zostanie również specjalistyczny sprzęt.