Nagrody dla najlepszych uczniów wręczone

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wręczył stypendia przedmiotowe Starosty Gnieźnieńskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie osiągających najwyższe wyniki w nauce.

W uroczystych spotkaniach, poza społecznością szkolną, udział brali także rodzice wyróżnionych uczniów.

Stypendia są formą podziękowań za dotychczasowy wkład pracy oraz zachętą do dalszych starań o jak najlepsze oceny. Listy gratulacyjne od Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego otrzymali także rodzice stypendystów. W bieżącym roku stypendia otrzymało 95 uczniów. Łączna kwota przyznanych stypendiów to blisko 62 tys. zł.