Macierzyństwo XXI wieku - konferencja

Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, Duszpasterstwem Rodzin i Stowarzyszeniem Civitas Christiana organizują II konferencję dotyczącą współczesnej roli kobiet w życiu społecznym.

Spotkanie odbędzie się 21 maja br. w auli Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie przy ulicy Kostrzewskiego 5-7 w godzinach 10.00 – 14.00. W programie przewidziano zarówno tematyczne wykłady z dziedziny psychologii, dziennikarstwa, językoznawstwa i opieki społecznej, jak i panel dyskusyjny. Gośćmi konferencji będą psycholog dr Bogna Białecka, teolog i dziennikarka dr Monika Białkowska, dyrektor PCPR w Gnieźnie Elżbieta Pilarczyk oraz językoznawca prof. Eliza Grzelak. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. • program konferencji