INFORMACJA

Informacja
o zmianie godzin dyżurowania

Powiatowy Rzecznik Konsumentów


od dnia 1 czerwca 2016 r.

pełni dyżur

środa 11.00 - 16.00

piątek 8.00 - 15.00