I N F O R M A C J A

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego dzień 27 maja 2016 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za pracę w dniu 4 czerwca 2016 roku (sobota).

W dniu 4 czerwca 2016 roku praca w Starostwie Powiatowym odbywać się będzie w godzinach odpowiadających przewidzianym w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie godzinom pracy, jak w piątek tj. 730 do 1530 z wyjątkiem Wydziału Komunikacji i Transportu tj. 7:30 do 15:00.