Spotkanie - ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

W dniu 20 maja 2016r. (piątek) o godzinie 8:00 w sali przy sekretariacie Starosty (ul. Jana Pawła II 9/10, Gniezno) odbędzie się spotkanie przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego z przedstawicielami gmin leżących na terenie powiatu

w zakresie zadań nałożonych na samorząd terytorialny przez ustawę o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1440).

Osoby chętne do uczestniczenia w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się pod numerami telefonów: 61 424 07 07, 61 424 66 61