Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, w imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje kolejną, 44 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Celem konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy. Przedmiotem zaś są wdrożone rozwiązania techniczne i organizacyjne, a także opracowania naukowe, które powstały lub zostały zastosowane w ciągu ostatnich 2 lat. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.ciop.pl w zakładce wydarzenia.