Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Wyjeżdżając za granicę, warto zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania, w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej, z opieki medycznej

(w przypadkach pilnych) w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii czy Szwajcarii - na takich samych zasadach, jak w przypadku osoby ubezpieczonej w danym kraju.

Wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego / Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Kartę EKUZ można składać:

Więcej informacji na: nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/2181