Nadzwyczajna XXVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 814) w związku z wnioskiem grupy radnych Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 01 lipca 2016 r.


(data wpływu do Biura Rady 04.07.2016 r.) zwołuję nadzwyczajną XXVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 05 lipca 2016 r. o godz. 8:10 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


Porządek obrad nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

  1. Otwarcie sesji
  2. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu i Dyrektora ZOZ w Gnieźnie bieżącej sytuacji: personalnej, finansowej oraz perspektyw funkcjonowania oddziałów szpitalnych w tym planowanych zmian na oddziale chirurgicznym.
  3. Udzielenie głosu osobom zaproszonym.
  4. Dyskusja.
  5. Zamknięcie sesji.


  6. Przewodniczący Rady Powiatu

    Dariusz Igliński


    Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.