Komunikat – dyżur pracownika ZUS

W środę, 27 lipca br., w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie przy ulicy Jana Pawła II 9/10, w godzinach 9:00 – 11:00, w sali nr 1.40 uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedstawiciel ZUS będzie udzielał informacji w sprawach dotyczących m. in. podlegania ubezpieczeniom społecznym, wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz w przedmiocie konsekwencji wynikających z pozostawienia środków ze składki emerytalnej na subkoncie ZUS. Zapraszamy.