Nadzwyczajna XXVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 814) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lipca 2016 r.


zwołuję nadzwyczajną XXVIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2016 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.


Porządek obrad nadzwyczajnej XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwały:
 5. a) Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016.
 6. Zamknięcie sesji.


 7. z up. Przewodniczącego Rady
  Wiceprzewodniczący


  Tadeusz Pietrzak