Ku chwale ofiar 17 września

W sobotę, 17 września br., w Parku Miejskim im. gen. Wł. Andersa odbyły się uroczystości związane z 77. rocznicą napaści sowieckiej na Polskę. Organizatorem obchodów był samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w gnieźnieńskim Kościele Garnizonowym. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy uczestnicy rocznicowych obchodów udali się, w towarzystwie Kompanii Reprezentacyjnej Wojaka Polskiego z Powidza oraz samorządowej orkiestry dętej do Parku Miejskiego im. gen. Wł. Andersa, gdzie odbyła się druga część obchodów. Okolicznościowe przemówienie w imieniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego wygłosił Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński. Apel Poległych odczytał ppor. Rafał Rajmonczyk. Uroczystości zakończono złożeniem wiązanek oraz wspólnym odśpiewaniem Roty.

W rocznicowych obchodach uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele służb, inspekcji i straży, duchowni, reprezentacje uczelni, szkół, stowarzyszeń, towarzystw i organizacji kombatanckich, harcerze, a także rodziny gnieźnieńskich policjantów, którzy zginęli w 1940 roku w Twerze oraz mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego.