Migajmy razem!

Dzięki inicjatywie środowiska osób głuchych i niedosłyszących reprezentowanego w Polskiej Radzie Języka Migowego opracowano plakat „Migajmy razem” dotyczący stosowania Polskiego Języka Migowego. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Projekt z pewnością ułatwi komunikację z osobami głuchymi i niedosłyszącym.