Przywrócić naturze kuropatwy

286 sztuk kuropatw trafiło do 13 kół łowieckich na terenie powiatu gnieźnieńskiego. 23 września br. na terenie leśniczówki Las Miejski odbyło się uroczyste przekazanie tych coraz rzadszych ptaków. W bieżącym roku Zarząd Powiatu przeznaczył na ich zakup kwotę 10.000 zł.

Inicjatorem akcji był Zbigniew Bręklewicz, radny powiatu gnieźnieńskiego. W przekazaniu kuropatw, wyhodowanych w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Skokach, poza przedstawicielami kół łowieckich uczestniczyli: Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński, Andrzej Kiszkarewicz, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno, Jerzy Modrzejewski, Łowczy Rejonowy z ramienia Polskiego Związku Łowieckiego, radny Zbigniew Bręklewicz oraz młodzież z ZSP 2. - Przekazanie kuropatw kołom łowieckim to element szerszych działań zagospodarowania łowisk, które znajdują się na terenie naszego powiatu coraz rzadziej występującymi w naturze gatunkami zwierzyny drobnej – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. - Bardzo cenna w tym obszarze jest współpraca z Polskim Związkiem Łowieckim i Nadleśnictwem Gniezno – dodaje B. Tarczyńska. Jednym z inicjatorów akcji był radny powiatowy Zbigniew Bręklewicz. - Spadek liczebności populacji kuropatw w Polsce wymusił konieczność podjęcia zdecydowanych działań, które w perspektywie kilku lat mogą spowodować jej odbudowę – tłumaczy Zbigniew Bręklewicz. – Kuropatwa, do niedawna ptak bardzo pospolity, dziś jest właściwie bardzo nieliczny. Na taki stan złożyło się wiele czynników: nadmierna mechanizacja oraz chemizacja rolnictwa, mała liczebność owadów, które są głównym pokarmem dla młodych ptaków, czy też wzrost ilości drapieżników. Regularne zasiedlanie łowisk młodymi kuropatwami ma w perspektywie kilku lat odwrócić ten stan – dodaje Z. Bręklewicz.