I N F O R M A C J A

Na podstawie Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego dzień 31 października 2016 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, w zamian za pracę w dniu 22 października 2016 roku (sobota).

W dniu 22 października 2016 roku praca w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbywać się będzie w godzinach odpowiadających przewidzianym w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego godzinom pracy, jak w poniedziałek tj. 7:30 do 15:30 z wyjątkiem Wydziału Komunikacji i Transportu tj. 7:30 do 17:00.

Za utrudnienia przepraszamy.