Łubowo z nowym boiskiem

6 października br., w Łubowie, w obecności Andrzeja Łozowskiego wójta Gminy Łubowo, Beaty Tarczyńskiej, starosty gnieźnieńskiego, samorządowców, reprezentantów szkół oraz mieszkańców uroczyście otwarto nowe boisko sportowe z bieżnią poliuretanową.

- Przeprowadzenie tak istotnego dla wspierania kultury fizycznej procesu inwestycyjnego wymaga doskonałej organizacji i koordynacji prac – mówi Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. – Tym bardziej gratuluję władzom gminy, że pomimo trudnych warunków ekonomicznych, z którymi na co dzień spotykają się samorządy, udało się zrealizować inwestycję, która będzie zarówno służyć placówkom oświatowym, jak i sprzyjać popularyzacji sportu i rekreacji wśród wszystkich mieszkańców – dodaje starosta B. Tarczyńska. Koszt budowy obiektu to około 600 tys. złotych.