Nauczyciele uczcili swoje święto

Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński, Dariusz Igliński, przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz członkowie Zarządu Powiatu i powiatowi radni, z okazji obchodzonego w Polsce 14 października

- Dnia Edukacji Narodowej, spotkali się z dyrekcją, nauczycielami i pracownikami administracyjnymi szkół oraz placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński.

- Zawód nauczyciela jest tak naprawdę odpowiedzialną misją i powołaniem – mówiła Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński. – Pamiętajmy, że nabyta w czasie nauki szkolnej wiedza i ukształtowana postawa uczniów stają się fundamentem świadomego funkcjonowania dorosłego człowieka w społeczeństwie. Dzisiejsze spotkanie jest formą podziękowania i docenienia codziennego zaangażowania oraz osiągnięć nauczycieli i pracowników naszych szkół - dodała starosta B. Tarczyńska.

W trakcie uroczystości podziękowania i nagrody z rąk przedstawicieli Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego otrzymało kilkudziesięciu nauczycieli. Nie zabrakło również podsumowań oraz życzeń realizacji planów osobistych oraz zawodowych.