XXXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Zapraszam na XXXII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 03 listopada 2016 roku o godz. 15:30 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

XXXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
03 listopada 2016 roku
Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028
  2. uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016
  3. uchwała w sprawie: emisji obligacji przez Powiat Gnieźnieński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Powiatu
Dariusz Igliński