Nadzwyczajna XXXIII Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zmianami) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. zwołuję,


nadzwyczajną XXXIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r. o godz. 8:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad nadzwyczajnej XXXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały:
    1. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016-2028.
    2. Uchwała w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński