Pszczelarze szkolili się w eSTeDe

W piątek, 2 grudnia br. w Centrum Kultury „Scena To Dziwna”, zorganizowano szkolenie w którym udział wzięli pszczelarze z terenu powiatu gnieźnieńskiego. W trakcie spotkania prelekcję pn. „Gospodarka pasieczna we współczesnych warunkach –

zagrożenia dla pszczelarstwa” wygłosił Sławomir Trzybiński. Na spotkaniu omówione zostały między innymi zagrożenia związane z coraz częściej obserwowanymi chorobami wśród pszczół, w tym także konsekwencje niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin przez rolników. Dyskutowano również o opłacalności produkcji miodu czy świadomości konsumenckiej.

Jak podkreślała Maria Suplicka, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, podobne szkolenia będą z pewnością organizowane w przyszłości. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie od kilku lat realizuje działania, których celem jest podtrzymywanie tradycji pszczelarstwa oraz ciągłe wspieranie jego rozwoju.