Rozmawiali o planach współpracy

Maria Suplicka, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Natasza Szalaty, radna Rady Powiatu Gnieźnieńskiego uczestniczyły w spotkaniu władz samorządowych, otwierającym kolejny rok współpracy międzynarodowej pomiędzy Powiatem Teltow-Flaeming i Powiatem Gnieźnieńskim

Spotkanie na stałe wpisało się w kalendarz obustronnych działań zainaugurowanych w 2003 roku. 20 stycznia br., w Luckenwalde, samorządowcy z Polski i Niemiec ponownie zapewnili o woli dalszej współpracy oraz kontynuacji wymiany doświadczeń. Wśród omawianych inicjatyw, które mają szansę na realizację w 2017 roku wskazano między innymi: wymianę młodzieży oraz wspólne uczestnictwo w konferencji dotyczącej szkolnictwa zawodowego, organizowanej przez Powiat Gnieźnieński. Międzynarodowe ćwiczenia i obozy zorganizują także strażacy.