Nadzwyczajna XXXVII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego V Kadencji

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 814 ze zmianami) w związku z wnioskiem Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 10 lutego 2017 r.


zwołuję nadzwyczajną XXXVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 8:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

NADZWYCZAJNA XXXVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
Porządek obrad



  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
    2. uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2017.
  5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński