Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

„Chcieć, to móc”, czyli o wspieraniu młodego człowieka w wyborze kariery zawodowej

Około 300 osób, przedstawicieli wielu środowisk – samorządowców, pracodawców, dyrektorów szkół wszystkich szczebli, nauczycieli, doradców zawodowych,

przedstawicieli władz parlamentarnych oraz kuratorium oświaty w Poznaniu, a także młodzież – uczestniczyło w międzynarodowej konferencji dotyczącej kierunków rozwoju szkolnictwa zawodowego, pod nazwą „Dialog na rzecz gospodarki Powiatu Gniezno”.

Konferencja odbyła się w dniu 2 marca br., w auli I LO. Organizatorami wydarzenia byli: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Partnerem generalnym był Bank Zachodni WBK S. A. w Gnieźnie. W konferencji uczestniczyli również goście z Niemiec z partnerskiego powiatu Teltow –Fläming.

Konferencję zainaugurował wykład dr Joanny Kozielskiej, doradcy zawodowego CKP, na temat „Diagnozy szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim”. Dr J. Kozielska poddała analizie lokalny rynek pracy w zakresie czterech modułów: pracodawca, oferta szkolnictwa ponadgimnazjalnego, absolwent szkoły ponadgimnazjalnej oraz absolwent gimnazjum. Badania wykazują, że pracodawcy mają aktualnie duże trudności w pozyskaniu pracowników odpowiadających profilem zawodowym potrzebom firmy, pomimo różnych podejmowanych metod i form poszukiwania pracowników. Jak się okazuje, pracodawcy zwracają również w dużym stopniu uwagę na tzw. kompetencje miękkie, czyli na cechy osobowości i umiejętność znalezienia się w środowisku pracy. W zakresie oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie powiatu oferta wydaje się dość szeroka, a informacje o planowanych kierunkach kształcenia można znaleźć w nowo wydanym informatorze na rok szkolny 2017/18. Ciekawe wyniki badań odnoszą się do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy pomimo tego, że czują się przygotowani do pracy w zawodzie, chętnie skorzystaliby ze staży, praktyk i szkoleń uzupełniających ich kwalifikacje zawodowe. Jeśli zaś chodzi o absolwentów gimnazjum to istnieje potrzeba wsparcia uczniów w obszarze doradztwa zawodowego oraz pomoc w zakresie poszerzenia wiedzy na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, w celu bardziej racjonalnego wyboru przyszłego zawodu.

Kolejne wykłady przedstawili goście z Niemiec: Siegmund Trebschuh Kierownik Wydziału Promocji Gospodarczej i Rozwoju Powiatu Teltow - Fläming oraz Jörg Peschke Starszy Cechu Rzemiosła Teltow – Fläming. Z Powiatem Teltow – Fläming władze Powiatu Gnieźnieńskiego współpracują od 2003 roku. Należy on do najsilniejszych gospodarczo regionów na wschodzie Niemiec, może się on pochwalić dodatnim przyrostem demograficznych oraz wysokim odsetkiem przedsiębiorstw o charakterze przemysłowym, a także bardzo wysokim wskaźnikiem eksportu. Pan Siegmund Trebschuh przedstawił obszary działania powiatu w zakresie wspierania gospodarki oraz ukierunkowania zawodowego uczniów szkół średnich. Bliżej został również przedstawiony Ośrodek Kwalifikacji Technicznych Teltow – Fläming, na który składa się kilka szkół branżowych kształcących w różnych zawodach. Z kolei Pan Jörg Peschke przedstawił działalność Izby Rzemiosła w Poczdamie, skupiającej ok. 17,5 tys. MŚP, zatrudniających w sumie ok. 70 tys. pracowników oraz szkolących ok. 3 tys. praktykantów. Izba prowadzi kursy i szkolenia młodocianych w ramach dualnego kształcenia zawodowego, czemu służy Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz. Jak podkreślali goście z Niemiec, niezwykle istotnymi wartościami w ich systemie kształcenia zawodowego są wysokie kompetencje i doświadczenie nauczycieli oraz wysoka kultura nauczania.

W dalszej części konferencji odbyła się debata pn. „Jak wybrać właściwie?”, w której udział wzięli przedstawiciele organizatorów, władz samorządowych, szkół i pracodawców. Głównym przesłaniem debaty było zastanowienie się, co zrobić, aby zainteresować młodych ludzi wyborem konkretnego zawodu oraz zmienić złe wyobrażenie na temat szkolnictwa zawodowego. W dyskusji między panelistami podejmowano również takie tematy jak: potrzeby i oczekiwania pracodawców w zakresie przygotowania nowych kadr pracowniczych oraz możliwości współpracy szkół z pracodawcami.

Druga część dyskusji została przeprowadzona w formie debaty otwartej, podczas której każdy uczestnik konferencji mógł zadać pytania panelistom. Pytania dotyczyły: poziomu kształcenia języków obcych w szkołach zawodowych, możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych z wykształceniem gimnazjalnym oraz płaszczyzn współpracy pracodawców ze szkołą zawodową. Dla osób, które z powodu ograniczonych ram czasowych nie zdołały zadać pytania, został udostępniony kontakt e-mail: konferencja@ckp.gniezno.pl, na który można zwrócić się z konkretnym wnioskiem, zapytaniem, ofertą współpracy itp. Wszelkie odpowiedzi będą przesłane zwrotnie również za pomocą poczty elektronicznej.

Foto: Jerzy Andrzejewskiprezentacja nr 1
prezentacja nr 2
prezentacja nr 3
prezentacja nr 4


2017-03-07
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 18-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21061790

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno