II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości

W dniu 14 listopada 2005 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych w Gnieźnie odbył się II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości. Konkurs ten przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gnieźnieńskiego, którzy objęci są nauką przedmiotu "Przedsiębiorczość".

Konkurs rozpoczął się o godz. 9:00 powitaniem komisji, uczestników, sponsorów i osób towarzyszących. Następnie nastąpiło losowanie miejsc uczestników konkursu i rozpoczęła się część pisemna, przeprowadzona w oparciu o test wielokrotnego wyboru oraz zestaw dwóch zadań problemowych. Na rozwiązanie testu i zadań problemowych uczestnicy mieli 90 minut.

Po zakończeniu części pisemnej nastąpiła prezentacja GWSHM "Milenium" i pozostałych sponsorów, między innymi PKO Bank Polski oraz Bank Spółdzielczy w Gnieźnie.

O godz. 11:30 rozpoczął się etap ustny fazy finałowej, do której zakwalifikowało się 12 uczestników.

 1. Marcin Stosio (ZSE-O G-no)
 2. Jan Hązła (II LO G-no)
 3. Bogumiła Krupa (ZSE-O G-no)
 4. Marcin Pater (II LO G-no)
 5. Marcin Sikora (I LO G-no)
 6. Adrian Kempiak (ZSE-O G-no)
 7. Błażej Nowak (ZSE-O G-no)
 8. Rafał Andrzejaszek (ZSP nr 1 G-no)
 9. Natalia Woźniak (II LO G-no)
 10. Maciej Godek (II LO G-no)
 11. Magdalena Dalbor (ZSP nr 1 G-no)
 12. Przemysław Danielczak (ZSP nr 2 G-no)

Etap ustny polegał na zadaniu każdemu z uczestników 5 pytań ocenianych przez Komisję Konkursową, składającą się z:

W etapie tym punkty przyznawane były w skali od 0-5 punktów. Po etapie ustnym fazy finałowej nastąpił pokaz mody przygotowany przez uczniów ZSE-O w Gnieźnie.

Zwycięzcą konkursu została Magdalena Dalbor z ZSP nr 1 w Gnieźnie zdobywając 93 punkty i tym samym otrzymała indeks GWSHM "Milenium". Drugie miejsce zajął Marcin Stosio z ZSE-O w Gnieźnie. Natomiast miejsce trzecie zajął Maciej Godek z II LO w Gnieźnie.

W fazie finałowej została także ustalona kolejność drużynowa. Zwycięzcą została drużyna z ZSE-O w Gnieźnie, drugie miejsce zdobyło II LO w Gnieźnie.

Każdy z uczestników rozgrywki finałowej otrzymał certyfikat uczestnictwa, mówiący o zajętym miejscu w Konkursie, oraz drobne upominki ufundowane przez organizatorów.

Tym miłym akcentem II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości został zakończony.

Juliusz Trojanowski