Budowa CPR zgodnie z planem

Sprawdzenie stopnia zaawansowania rozbudowy budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie było celem wizyty Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarej nadbryg. Ryszarda Kamińskiego w dniu 28 listopada br.
Komendant spotkał się z władzami miasta i powiatu, żeby omówić bieżące problemy oraz plany na rok przyszły. Spotkał się również z załogą KP PSP oraz z przedstawicielami organizacji związkowych, aby przeanalizować zmiany zachodzące w ochronie przeciwpożarowej.

Następnie w Lednogórze w obecności władz powiatu oraz zaproszonych gości Komendant dokonał uroczystego włączenia jednostki OSP Lednogóra do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W ramach rozbudowy Komendy Straży Pożarnej w Gnieźnie najprawdopodobniej w roku przyszłym powstanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Przypomnijmy, latem w trakcie rozpoczęcia prac rozbudowy Komendy Straży Pożarnej powstał tzw. problem żydowski. Natrafiono na ślady dawnego kirkutu. Sprawa ta co prawda opóźniła prace budowlane, na szczęście wola obu stron (szczególnie gminy żydowskiej) do podjęcia ugody pozwoliła na kontynuację robót w tym miejscu.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska