Stypendia unijne dla młodzieży

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie w 2004 roku przystąpiło do realizacji programów stypendialnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wspierają one zarówno studentów jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez dwa projekty o nazwie: "Fundusz stypendialny dla studentów zamieszkujących na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego" i "Fundusz stypendialny dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego".
 1. Uczniowie:
  • rok szkolny 2004/2005
   • złożono 1113 wniosków
   • przyznano 1003 stypendia
   • wysokość stypendium 100 zł/miesiąc
  • rok szkolny 2005/2006
   • złożono 1116 wniosków
   • przyznano 1074 stypendiów
   • wysokość stypendium 123 zł/miesiąc
 2. Studenci:
  • rok akademicki 2004/2005
   • złożono 1006 wniosków
   • przyznano 124 stypendia
   • wysokość stypendium 150 zł/miesiąc
  • rok akademicki 2005/2006
   • złożono 446 wniosków
   • przyznano 162 stypendia
   • wysokość stypendium 150 zł/miesiąc

Stypendia przyznane w roku 2004 nie zostały jeszcze w 100% zrealizowane. Do dnia dzisiejszego z czterech przewidzianych przez Urząd Marszałkowski transz pieniędzy powiat otrzymał dwie, na pozostałe oczekuje.

W maju br. roku Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wygospodarował z rezerwy budżetu na spłatę zaległości wobec studentów i uczniów kwotę około 240 tys. zł. Zarząd Powiatu podjął decyzję o przekazaniu środków do wysokości maksymalnej II transzy.

Po otrzymaniu II transzy środków z samorządu województwa środki przekazane przez Zarząd przeszły na zobowiązania wobec uczniów i studentów wynikające z III transzy.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska