Ul. Reymonta po remoncie

W dniu 1 grudnia odbyła się uroczystość oddania do użytkowania ulicy Reymonta. Pierwsza nitka ulicy została wyremontowana w 2000 roku. W tym roku zmodernizowano drugą nitkę.Remont ul. Reymonta został sfinansowany za pieniądze pochodzące z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg przekazane dodatkowo poza porozumieniem z Miastem Gnieznem, w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta.

Została wykonana nowa nakładka bitumiczna ulicy, chodnik oraz odwodnienie na długości 654 m. Koszt remontowanej ulicy wyniósł 417.700 zł.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska