… zaliczona matura na 5

Gnieźnieńskie szkoły przygotowały tegorocznych maturzystów do egzaminu maturalnego na poziomie wyższym niż w większości liceów poznańskich. Najlepszym średnim wynikiem spośród szkół w Gnieźnie może pochwalić się I Liceum Ogólnokształcące.

W maju 2017 roku do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego przystąpiło 921 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników), dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Wśród tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych sukcesem zakończył się on dla 78,7% ogółu zdających (średnia krajowa osób, które zdały egzamin to 78,5%), przy czymZdecydowanie najwyższe wyniki osiągnęli tegoroczni maturzyści naszego powiatu z egzaminu z języka polskiego, przekraczając średnią dla województwa wielkopolskiego wynoszącą 55,11% o prawie dwa punkty procentowe.

Najlepsze wyniki maturalne, w większości przedmiotów na poziomie staninu 7, 8 i 9 w dziewięciostopniowej skali staninowej osiągnęli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Na uwagę zasługuje bardzo wysoki wynik z rozszerzonej części egzaminu z języka polskiego na poziomie 81,5% oraz z matematyki 57,7% w I LO, gdy średnia z tej części egzaminu maturalnego dla województwa wielkopolskiego wyniosła odpowiednio 47,5% z języka polskiego oraz 32,45% z matematyki. Dużo powyżej średniej wojewódzkiej wypadły też wyniki w „szesnastce” z języka angielskiego i niemieckiego w rozszerzeniu.

Bardzo wysokie wyniki z egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym (67,77%) i rozszerzonym (45,36%) oraz z języka angielskiego i niemieckiego osiągnęli także absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie.