Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XLV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na XLV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 28 września2017 roku o godz. 12:00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.XLV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
28 września 2017 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XLIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia
 6. 06 lipca 2017r.
 7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XLIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 lipca 2017r.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2158P położonej w gminie Witkowo
  2. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2164P położonej w gminie Witkowo
  3. pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 2260P położonej w gminie Witkowo.
  4. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2270P położonej w miejscowości Witkowo
  5. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2271P położonej w miejscowości Witkowo
  6. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2272P położonej w miejscowości Witkowo
  7. w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2274P położonej w miejscowości Witkowo
  8. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinek drogi gminnej nr 290051P oraz zmiany przebiegu drogi powiatowej nr 2161P
  9. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinków drogi nr 290030P położonych w gminie Witkowo oraz zmiany przebiegu drogi nr 2164P
  10. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2018
  11. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/238/2017 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 marca 2017r.w sprawie : określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  12. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/149/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Gnieźnie.
  13. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2017-2028.
  14. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego w 2017 roku.
  15. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/119/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku ze zmianami w sprawie emisji obligacji przez Powiat Gnieźnieński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2017 r.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego za I półrocze 2017 r.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za I półrocze 2017 r.
 12. Bieżąca informacja dyrektora ZOZ dotycząca sytuacji ekonomicznej SP ZOZ Gniezno.
 13. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.
 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2017r.
 15. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady.
 16. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Wolne głosy i informacje.
 19. Zamknięcie sesji
2017-09-18
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21391060

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno