Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przyznał stypendia za wybitne osiągniecia i sukcesy artystyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gnieźnieńskiego.Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w 21 września w starostwie powiatowym. Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu czterech stypendiów, które otrzymali: Gabriela Łyskawa z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, Marek Wicenciak z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, Jordan Niedzielski z I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie oraz Witold Staszkiewicz z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie.

- Dzisiejsza uroczystość wręczenia stypendiów, w tym wyróżnień dla młodych artystów-muzyków, po raz kolejny doskonale pokazuje, że Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego z panią starostą Beatą Tarczyńską, skutecznie realizuje strategię wsparcia kultury w powiecie gnieźnieńskim - mówi Marcin Makohoński, dyrektor wydziału kultury, sportu, turystyki i promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. - Od początku obecnej kadencji dominującym kierunkiem działań Pani Starosty, była bowiem pomoc młodym ludziom, którzy poprzez aktywność w różnych obszarach twórczości przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury. Należy ponadto przypomnieć, że stypendia artystyczne to tylko część działań wspierających artystów, realizowanych przez Starostwo Powiatowe czy Centrum Kultury, na które składają się organizowane licznie warsztaty, kursy mistrzowskie, koncerty, czy międzynarodowe projekty. Tak bogatej oferty, którą na przestrzeni minionych trzech lat przygotowano, nigdy do tej pory nie było – tłumaczy M. Makohoński.