III Spotkanie Powiatowego Forum Zdrowia

Już 26 września br. w godz. 11.00 – 13.00 zapraszamy na III Spotkanie Powiatowego Forum Zdrowia,które odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Program spotkania

  1. Powitanie uczestników Powiatowego Forum Zdrowia przez Starostę Gnieźnieńskiego;
  2. Prezentacja programu Forum:
    1. szkolenie dla samorządowców w zakresie zasad wystawiania skierowań, zlecania badań diagnostycznych itp. przez lekarza POZ;
    2. jakie działania systemowe należy podjąć, aby pozwalały one na realne zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w publicznym systemie opieki zdrowotnej;
    3. program kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr dla potrzeb ochrony zdrowia
  3. Dyskusja;
  4. Zakończenie spotkania.

Zachęcamy do relacji z wydarzenia