Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Komisja Konsultacyjna na rok 2006 powołana

Starosta Jacek Kowalski wręczył akty powołania nowym członkom Komisji Konsultacyjnej na 2006 rok w ramach współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych będący członkami Komisji Konsultacyjnej biorą udział w komisjach konkursowych oceniających oferty w poszczególnych konkursach ogłoszonych przez Zarząd Powiatu.Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Starosta Gnieźnieński co roku powołuje Komisję Konsultacyjną. Jednym z jej zadań jest m.in. opiniowanie programu współpracy na linii samorząd powiatowy – organizacje pozarządowe. Przedstawiciele organizacji mają również swój głos przy wyborze podmiotów realizujących zadania powiatu wraz z otrzymaniem dotacji na ten cel.

W roku 2005 Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zlecił w drodze konkursu organizacjom pozarządowym realizację wielu zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa:

 • sport – podpisano 45 umów z organizacjami pozarządowymi na kwotę łączną 138 tys. zł.
 • turystyka – podpisano 24 umowy z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 107 tys. zł.
 • kultura – podpisano 14 umów z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 10 tys. zł.
 • ochrona zdrowia – umowy na kwotę łączną 47 tys. zł.
 • bezpieczeństwo - umowa na kwotę 12 tys. zł.

Skład Komisji Konsultacyjnej powołanej na rok 2006:

Po stronie samorządu powiatowego:
 • Zbigniew Sujak –Przewodniczący Komisji Konsultacyjnej, etatowy członek Zarządu Powiatu
 • Bolesław Dziel – nieetatowy członek Zarządu Powiatu
 • Andrzej Szczepański – Dyr. Wydziału Finansów, Główny Księgowy
 • Marek Kosmala – Dyr. Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
 • Agnieszka Rzempała-Chmielewska – dyr. Wydziału Promocji i Rozwoju
 • Leon Budniak – Dyr. Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
 • Marek Szczepanowski – inspektor ds. sportu

Po stronie organizacji:
 • Eugeniusz Górniak – Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk"
 • Stanisław Dolaciński – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Turystyki „Chrobry – Gniezno"
 • Andrzej Klimuk – Towarzystwo Triathlonowe „Diament"
 • Jerzy Imbierowicz – Szkolny Związek Sportowy „Ziemi Gnieźnieńskiej"
 • Ewa Polaszewska – Związek Harcerstwa Polskiego
 • Teresa Gorczyńska – Polski Związek Niewidomych
 • Jerzy Bajzert – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Maria Brykczyńska – Polski Klub Ekologiczny
 • Bogusław Rzyski – Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski"
 • Adolf Pitura – Federacja Konsumentów
 • Jan Rasała – Liga Obrony Kraju
 • Waldemar Serocki – Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej w Gnieźnie
 • Wojciech Gola – Państwowe Ogrody Działkowe im. Grodu Lecha w Gnieźnie

  Agnieszka Rzempala-Chmielewska


  2005-12-16
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 17-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21057536

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno