Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XLVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI

Uprzejmie zapraszam na XLVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 12:00w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

XLVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
30 listopada 2017 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie kworum.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 października 2017r.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.”

  2. zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

  3. powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie.

  4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 13 Specjalnej w Gnieźnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 27 w Gnieźnie.

  5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 11 z Oddziałami Zorganizowanymi w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Gdańskiej 106 w Gnieźnie.

  6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej w Gnieźnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 imJanusza Kusocińskiego z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Gnieźnie.

  7. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gnieźnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 27 w Gnieźnie.

  8. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 2 Specjalnej w Kłecku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza z siedzibą przy ul Gnieźnieńskiej 7 w Kłecku.

  9. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kłecku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 7 w Kłecku.

  10. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Gnieźnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego z siedziba przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Gnieźnie.

  11. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.

  12. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z siedzibą przy ul. Chrobrego 23 w Gnieźnie.

  13. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Cieszkowskiego 17 w Gnieźnie.

  14. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 6 w Gnieźnie.

  15. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej w Gnieźnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Gnieźnie.

  16. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 29 w Witkowie.

  17. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka z siedzibą przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie.

  18. zmiany Uchwały Nr XLVI/289/2017 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 października 2017r. w sprawie: powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e- dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”

  19. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego służebnością przesyłu.

 6. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

 7. Informacja o zadaniach i podejmowanych działaniach przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 8. Informacja na temat działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie.

 9. Raport z realizacji strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020 (III okres sprawozdawczy 2013-2017).

 10. Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2017.

 11. Informacja dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie w przedmiocie funkcjonowania Szpitala Pomnik Chrztu Polski, a w szczególności sytuacji ekonomicznej szpitala.

 12. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i wykonania uchwał Rady.

 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 15. Wolne głosy i informacje.

 16. Zamknięcie sesji.2017-11-29
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21352588

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno