Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

„Jak?” zamiast „czy?”, czyli konstruktywna dyskusja o przyszłości Szlaku Piastowskiego

W Kruszwicy, w dniu 29 listopada br. odbyła się IV międzyregionalna konferencja poświęcona Szlakowi Piastowskiemu, w sposób szczególny - nowym wyzwaniom i nowym narzędziom marketingowym.

W spotkaniu uczestniczyła szeroka reprezentacja zarządców obiektów, branży turystycznej, samorządów lokalnych, przewodników i organizacji pozarządowych z terenu całego szlaku.

Konferencja miała bardzo merytoryczny charakter, zostały zaprezentowane działania podjęte na obszarze obu regionów (tj. na Pomorzu i Kujawach oraz w Wielkopolsce) w okresie ostatnich trzech lat, tj. od ostatniej konferencji, która miała miejsce w roku 2014 w Poznaniu. Przedstawiciele Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”, przybliżyli uczestnikom konferencji działania, które są podejmowane i koordynowane na terenie Wielkopolski – wśród nich m.in. organizacja corocznego Święta Szlaku – Weekendu na Szlaku Piastowskim, popularyzacja szlaku w Internecie i w mediach społecznościowych, przygotowanie corocznego kalendarza wydarzeń, wspólnych wydawnictw, w tym również propozycja wyprodukowania wspólnej serii upominków szlaku przeznaczonych do sprzedaży w punktach usługowych i sklepikach z pamiątkami. Szczególnym punktem konferencji była premiera pakietów turystycznych, oferta których została doprecyzowana w trzech blokach: pakiety tematyczne, dla szkół oraz pakiety okazjonalne (w ramach znaczących eventów odbywających się na szlaku). Przedstawicielom branży zainteresowanym udziałem w tych pakietach została przedstawiona szczegółowa oferta, która znajduje się na www.szlakpiastowski.travel.

Na konferencji zostały również zaprezentowane projekty realizowane przez Wielkopolską Organizację Turystyczną, które dotyczą oznakowania szlaku tablicami informacyjnymi E22, oznakowania obiektów szlaku, jak również stworzenia niestandardowych obiektów informacji turystycznej przy obiektach (tzw. małej infrastruktury) oraz ich uatrakcyjnienia poprzez wprowadzenie turysty w tzw. wirtualną rzeczywistość.

Zwieńczeniem konferencji było krótkie szkolenie w zakresu mediów społecznościowych jako współczesnego narzędzia promocji, z konkretnymi odniesieniami do zastosowania wybranych rozwiązań dla Szlaku Piastowskiego.

Po wysłuchaniu ujętych w programie wystąpień nastąpił czas na dyskusję z udziałem wszystkich osób uczestniczących w konferencji, która okazała się być konstruktywną i osadzoną w tematyce konferencji. Czas poświęcony na zadawanie pytań został bardzo dobrze wykorzystany na podjęcie wielu interesujących wątków, wymianę spostrzeżeń i uwag.

Ostatnim punktem konferencji była możliwość zwiedzenia z przewodnikiem Mysiej Wieży, z której to okazji skorzystała liczna grupa uczestników spotkania.

IV międzyregionalną konferencję poświęconą Szlakowi Piastowskiemu można śmiało uznać za udaną. Oprócz przekazu informacji, był to czas na wymianę poglądów, nawiązanie kontaktów oraz bliższe wzajemne poznanie się, jak również na wspólne zainspirowanie się do podjęcia kolejnych działań.

Organizatorami konferencji byli: Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego; Beata Tarczyńska, Starosta Gnieźnieński, Przewodnicząca Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego oraz Dariusz Witczak, Burmistrz Kruszwicy.

Kolejna, V międzyregionalna konferencja poświęcona Szlakowi Piastowskiemu odbędzie się prawdopodobnie w roku 2019. Tym razem zostanie ona przygotowana na terenie województwa wielkopolskiego.


2017-12-01

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21352586

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno